Αρχική > «Πόθεν και πότε οι Έλληνες;», Αρχαιολογικά > «Πόθεν και πότε οι Έλληνες;». Το βιβλίο

«Πόθεν και πότε οι Έλληνες;». Το βιβλίο

COVER

«Πότε ξεκινά ο ελληνικός πολιτισμός; Πώς μπορούμε να ορίσουμε μεθοδολογικά την αφετηρία του και να την εντοπίσουμε στον χρόνο; Σε ποιους χρόνους και σε ποιες διαδικασίες μπορεί να αναχθεί η προέλευση του ελληνισμού των ιστορικών χρόνων; Το κυριότερο: πού μπορούμε να βρούμε, ως μέσοι Έλληνες αναγνώστες, υπεύθυνες απαντήσεις σε ερωτήματα τόσο σημαντικά και ευαίσθητα, μακριά από επικίνδυνες υπεραπλουστεύσεις και ακραίες ιδεοληψίες, από μυθομανείς «ερευνητές» χονδροειδούς ερασιτεχνισμού ή ενίοτε και αμφίβολης ψυχοπνευματικής ισορροπίας;

Το βιβλίο αποτελεί ένα επιστημονικό όσο και συγγραφικό εγχείρημα. Λειτουργεί καταρχάς ως ένα συστηματικό και προσιτό εγχειρίδιο της μακροχρόνιας, διεθνούς επιστημονικής διερεύνησης των απαρχών του ελληνικού πολιτισμού. Στο πλαίσιο αυτό επικαιροποιεί δραστικά τις γνώσεις του ευρύτερου ενδιαφερόμενου κοινού στην Ελλάδα με δεδομένη την αληθινή κοσμογονία που τα τελευταία 25 περίπου χρόνια έχει συντελεστεί σε διεθνές επίπεδο τόσο στην μελέτη της προέλευσης των γλωσσών όσο και στην σχέση μεταξύ της αρχαιολογίας, της γλωσσολογίας, αλλά και άλλων εμπλεκομένων επιστημών. Οι πολλές και διαφορετικές θεωρίες που έχουν διατυπωθεί στην διεθνή επιστημονική κοινότητα περί της «ελεύσεως των Ελλήνων» ταξινομούνται κατά χρονικά παράθυρα, παρουσιάζονται αναλυτικά και σχολιάζονται κατά τον πλέον διεξοδικό, αλλά και εύληπτο τρόπο. Μέσα από ένα βασικό φροντιστήριο της προϊστορίας του Αιγαίου, αλλά και ενός ευρύτερου γεωγραφικού χώρου γίνεται κατανοητή η σύνθετη ιστορία της έρευνας του προβλήματος, καθώς και το υπόβαθρο των νέων, ανατρεπτικών πορισμάτων, στα οποία αυτή καταλήγει.

Στις σελίδες του βιβλίου ο ομηρικός Οδυσσέας, η «Κάθοδος» των Δωριέων, οι μυστηριώδεις Πελασγοί, οι γραμμικές γραφές και τα πολυάριθμα μνημεία της προϊστορίας του Αιγαίου είναι μερικά μόνον από τα κομμάτια ενός μεγάλου και πολύπλοκου παζλ, το οποίο αποκαλύπτεται σιγά σιγά δίνοντας νέες, υπεύθυνες και αναπάντεχες απαντήσεις σε μια σειρά από σύνθετες, αλλά και συναρπαστικές ερωτήσεις. Απομένει να καταδειχθεί κατά πόσον μια διαφαινόμενη, ριζική μεταβολή της αντίληψης για το παρελθόν μπορεί να οδηγήσει και στην αλλαγή διαφόρων εδραιωμένων κατευθύνσεων που αφορούν το παρόν και το μέλλον όχι μόνον της Ελλάδας, αλλά και της Ευρώπης».

Αυτό είναι το κείμενο του οπισθοφύλλου στο άρτι εκδοθέν από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης βιβλίο του γράφοντος με τίτλο «Πόθεν και πότε οι Έλληνες;». Οι υπεύθυνες απαντήσεις της επιστήμης και η παρούσα κατάσταση της έρευνας για την πρώτη αρχή του ελληνικού πολιτισμού. Πρόκειται για ένα βιβλίο με πολλαπλά κίνητρα και πολλαπλούς στόχους. Όλα ξεκίνησαν πριν πολλά χρόνια, όταν ο γράφων βρέθηκε ξαφνικά από την πρώτη τάξη στην έκτη, προσπαθώντας απεγνωσμένα να καλύψει τα μεγάλα γνωστικά κενά στο αντικείμενο της Προϊστορικής Αρχαιολογίας που του είχαν κληροδοτήσει διάφορες γνωστές και άλλες λιγότερο γνωστές παθογένειες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Μέσα από την δύσκολη διαδικασία όχι μόνο της κάλυψης των κενών, αλλά κυρίως της χαρτογράφησής τους, δηλαδή της προσπάθειας να διαπιστωθεί το εύρος, το ύψος, η ποσότητα και ποιότητα της άγνοιας αυτής, τέθηκε ένας (τότε μακρόπρόθεσμος) στόχος. Να γραφεί κάποια στιγμή, και αν οι συνθήκες το επέτρεπαν, ένα βιβλίο που εκτός των όποιων άλλων σκοπών του θα είχε και έναν συγκεκριμένο εγχειριδιακό χαρακτήρα. Θα προσπαθούσε, δηλαδή, να προσφέρει ένα βασικό φροντιστήριο στις σημαντικότερες πτυχές της Προϊστορικής Αρχαιολογίας στο πλαίσιο μιας όσο το δυνατόν πιο γλαφυρής και εύληπτης αφήγησης. Με άλλα λόγια, ο στόχος ήταν να γραφεί ένα βιβλίο που να είναι αυτό ακριβώς που ο ίδιος ο γράφων θα ήθελε κάποτε να έχει στην διάθεσή του.

Σε μια μεταγενέστερη χρονική φάση, και μέσω συγκεκριμένων ερεθισμάτων που τελικά ενσωματώθηκαν στο βιβλίο, αποδείχθηκε πως υπήρχε ένα θέμα εξαιρετικά κατάλληλο για να συνδυαστεί με τον ανωτέρω στόχο. Πρόκειται για το θεμελιώδες ζήτημα της «ελεύσεως των Ελλήνων», δηλαδή της προέλευσης και της χρονικής αφετηρίας του ελληνικού πολιτισμού. Ένα ζήτημα, για το οποίο στην ελληνική βιβλιογραφία δεν υπήρχε μια επιστημονική μονογραφία που να προσφέρει στον αναγνώστη μια κατανοητή, νηφάλια και υπεύθυνη επισκόπηση του προβλήματος και της διεθνούς επιστημονικής του διερεύνησης. Η πρόσδεση της προέλευσης του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στο ευρύτερο ινδοευρωπαϊκό πρόβλημα προσέφερε μια πρώτης τάξεως δυνατότητα για τον συνδυασμό του εγχειριακού με το ερευνητικό. Και τούτο διότι όχι μόνον η όποια απόπειρα λύσης του προβλήματος, αλλά ακόμη και η βασική κατανόησή του απαιτούν έναν ευρύ γεωγραφικό, χρονολογικό, βιβλιογραφικό και διεπιστημονικό ορίζοντα της έρευνας.

Περαιτέρω, η ενασχόληση με το συγκεκριμένο επιστημονικό πρόβλημα άνοιξε το δρόμο και την προσθήκη στο βιβλίο μιας επιπλέον πτυχής, πιο δοκιμιακής αυτή την φορά. Η «καταγωγή των Ελλήνων» ανήκει, δηλαδή, σε εκείνα τα ερευνητικά πεδία, τα οποία στην χώρα μας έχουν περιέλθει προ πολλού στην δικαι­οδοσία κύκλων που κινούνται στην περιφέρεια ή εκτός της επιστή­μης. Ένα πλήθος «ερευ­νών» και «ερευνητών» από τον δαιδα­λώδη χώρο του αρ­χαιογνωστι­κού ψευδεπιστημονικού ερασιτεχνι­σμού έχει ήδη νοθεύσει σε έναν διό­λου ευκαταφρόνητο βαθμό την σχέση μεταξύ της υπεύθυνης έρευνας και του ευ­ρύτερου κοι­νού, ώστε ακόμη και τα ίδια τα ερευνητικά ερωτήματα να προ­καλούν σχεδόν άσχημους συνειρμούς. Καθώς, λοιπόν, στα κεφάλαια του βιβλίου θίγονται διάφορα «ευαίσθητα» ζητήματα (όπως είναι π.χ. η σχέση έθνους και γλώσσας, έθνους και «φυλής», πολιτιστικής και «φυλετικής» [ή γενετι­κής] συνέ­χειας/ασυνέχειας, αλλά και ακόμη πιο ειδικά θέματα, όπως είναι η ταυτότητα της μινωικής γλώσσας και η ύπαρξη ή όχι «άγνω­στων» προϊστορι­κών ελληνι­κών γραφών), διάφο­ρες δημο­φιλείς υπε­ραπλουστεύ­σεις, παρα­νοή­σεις ή εκούσιες διαστρεβλώσεις των υπό συ­ζήτη­σιν φαινομέ­νων ανασκευάζο­νται μέσω της αντιπαραβολής τους με την υπεύ­θυνη επιστημονική μεθοδολογία. Μέσω του δοκιμιακού αυτού σκέλους του βιβλίου επιχειρείται μια δυναμική παρέμβαση στην συχνά προβληματική αντίληψη της ιστορικής και αρχαιολογικής έρευνας στην Ελλάδα, καθώς και στην διόλου σπάνια και πάντα επίκαιρη τάση κακοποίησής της.

Το τρίπτυχο αυτό, ερευνητικό, εγχειριακό και δοκιμιακό, δεν παύει να αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο, που όπως και κάθε άλλο, συνδέεται άρρηκτα με τις συνθήκες και το πνεύμα της εποχής του. Η κρίση «συνεισέφερε» κι αυτή με διάφορους τρόπους στο συγκεκριμένο επιστημονικό και συγγραφικό εγχείρημα. Ιδίως η αβεβαιότητα για το μέλλον του γράφοντος (και πολλών συναδέλφων του) όσον αφορά την μελλοντική συνέχιση της ερευνητικής δραστηριότητας συνετέλεσε στο να αντανακλάται στο βιβλίο (και στο μέγεθός του) η προσπάθεια να προλάβει να εκτεθεί σήμερα ό,τι ίσως δεν θα μπορεί πλέον να εκτεθεί αύριο. Εν τέλει, ο αναγνώστης θα έχει την ευκαιρία να συμπεράνει αν ένα βιβλίο που προέκυψε μέσα από την περίοδο της κρίσης θα μπορούσε να μιλά και για την κρίση. Αν, δηλαδή, το παρόν και το μέλλον είναι πολύ πιο στενά συνδεδεμένα από όσο νομίζουμε με ένα παρελθόν πιο μακραίωνο, πιο βαθύ και πιο οικείο από ό,τι φανταζόμαστε…

 1. Ιωάννης Παπαδάτος
  22 Ιανουαρίου, 2013 στο 20:14

  Συγχαρητήρια και καλή επιτυχία Theo στο νέο σου βιβλίο, το οπισθόφυλλο και η παρουσίαση παραπέμπουν σε ένα συναρπαστικό ταξίδι!

 2. 22 Ιανουαρίου, 2013 στο 20:17

  Ευχαριστώ πολύ! Μακάρι να είναι συναρπαστικό, σίγουρα πάντως δεν θα είναι τόσο συναρπαστικό όσο το δικό σας, πραγματικό ταξίδι 😉 Φιλιά!

 3. Kt
  22 Ιανουαρίου, 2013 στο 23:35

  Μπράβο Θέοδωρε, καλοτάξιδο το βιβλίο σου! Και συγχαρητήρια για το καλαίσθητο εξώφυλλο που βλέπω! θα σε διαβάσουν σίγουρα πολλοί, με ενδιαφέρον!

 4. 22 Ιανουαρίου, 2013 στο 23:56

  Ευχαριστώ πολύ! Είσαι ένας από τους ανθρώπους που γνωρίζουν καλά τα «χίλια-μύρια κύματα» από τα οποία πέρασε η υπόθεση αυτού του βιβλίου και ελπίζω διαβάζοντάς το να θεωρήσεις ότι τουλάχιστον άξιζε τον κόπο.

 5. 23 Ιανουαρίου, 2013 στο 13:01

  Καλοτάξιδο και ευπώλητο και από μένα! Θέλω και την εξής αφιέρωση, όταν το αγοράσω: «Αθανασίω τω μνημονιακώ, μνήμων του συγκεκριμένου ερεθίσματος». 🙂

 6. 23 Ιανουαρίου, 2013 στο 15:07

  Βασικά είχα σκεφτεί για σένα την εξής αφιέρωση: «Ήρθε λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου για να διαπιστώσεις ότι, άθελά σου, συνέπραξες στο μεγαλύτερο αντιμνημονιακό πρότζεκτ έβερ»…

 7. Feta Compli
  25 Ιανουαρίου, 2013 στο 02:58

  Πολλά συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στο βιβλίο, φίλτατε!
  Συντάσσομαι πλήρως με την εκτίμηση του φιλτάτου Kt – για εξαιρετικά ενδιαφέροντα βιβλία όπως το δικό σου υπάρχει ασφαλέστατα δεξαμενή αναγνωστών (ισχύει άλλωστε εξίσου και για το συγγραφικό έργο του ιδίου 😉 )! Πάντα τέτοια!

 8. 25 Ιανουαρίου, 2013 στο 10:33

  Ευχαριστώ (για όλα)! Προσυπογράφω πλήρως την παρατήρηση για το συγγραφικό έργο του kt, το οποίο αμφότεροι έχουμε την τύχη να γνωρίζουμε!

 9. Ασπασια Παπαδάτου
  25 Ιανουαρίου, 2013 στο 18:32

  Συγχαρητήρια καί καλή επιτυχία στο βιβλίο σου.Θα το διαβάσω με πολύ ενδιαφέρον.

 10. 25 Ιανουαρίου, 2013 στο 18:36

  Ευχαριστώ πολύ!!!

 11. 28 Ιανουαρίου, 2013 στο 21:55

  Μπράβο Θεόδωρε! Καλοτάξιδο!

 12. 28 Ιανουαρίου, 2013 στο 22:03

  Ευχαριστώ πολύ! Παρομοίως 😉

 13. muadib25
  30 Ιανουαρίου, 2013 στο 20:42

  Καλή επιτυχία, καλο- και πολυέκδοτο!

 14. 30 Ιανουαρίου, 2013 στο 20:49

  Να ΄σαι καλά, ευχαριστώ πολύ!

 15. 6 Φεβρουαρίου, 2013 στο 17:51

  Παρουσίαση από την ιστοσελίδα της εκπομπής της ΕΤ3 «Ανιχνεύσεις»: http://www.anixneuseis.gr/?p=58020

 16. 16 Φεβρουαρίου, 2013 στο 21:39

  κ. Γιαννόπουλε συγχαρητήρια για το βιβλίο σας. Το ανάρτησα στο blog μου(http://akritas-history-of-makedonia.blogspot.gr/2013/02/blog-post_16.html), μιας και εγώ είμαι ένας από τους πολέμιους της φαντασιοπληξίας και της ημιμάθειας που μας έχει κατακλύσει.
  Ειδικά αυτό με τον…οδοντίατρο και τον ερασιτέχνη αρχαιολόγο είναι το ρεζουμέ της υπόθεσης.

 17. 16 Φεβρουαρίου, 2013 στο 22:53

  Ευχαριστώ πολύ! Τόσο για το ενδιαφέρον για το βιβλίο όσο και για την ανάρτηση στο blog, το οποίο ανάρτησα με την σειρά μου στο ημέτερο blogroll 🙂 Πολλούς χαιρετισμούς και καλή συνέχεια!

 18. 5 Μαρτίου, 2013 στο 14:42

  Κύριε Γιαννόπουλε, συγχαρητήρια κι από εμένα. Διάβασα το βιβλίο σας απνευστί που λένε, αν και για ένα τόσο ογκώδες βιβλίο η έννοια της άπνοιας επεκτάθηκε σε αρκετές ημέρες! 🙂
  Έχω ήδη κάνει κάποια σχόλια σε άλλο μπλογκ κι ελπίζω να μην αδίκησα πολύ το έργο σας.
  Μια παρατήρηση ή καλύτερα γνωστοποίηση να πω, χωρίς σε καμιά περίπτωση να είμαι ειδικός, αφού οι γνώσεις μου για την προϊστορική αρχαιολογία περιορίζονται στα προπτυχιακά μαθήματα που είχα παρακολουθήσει φοιτητής.
  Σχετικά με τον όρο «ομηρική Ιθάκη» υπάρχει μια μελέτη του καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Μιχ. Κορδώση (http://tinyurl.com/b6l66g5), όπου καταλήγει ότι η μεν ομηρική Ιθάκη (=η ιδέα που είχε ο Όμηρος και οι σύγχρονοί του για το ποια ήταν) ταυτίζεται με τη σημερινή, η δε μυκηναϊκή ή προγενέστερη πρέπει να ταυτιστεί με αρχαιολογικά δεδομένα. Κάπως έτσι. Θεώρησα καλό να σας το αναφέρω.
  Και πάλι ευχαριστούμε για το έργο σας.
  Φιλικά
  Γρηγόρης Μανόπουλος

 19. 5 Μαρτίου, 2013 στο 15:32

  Αγαπητέ κ. Μανόπουλε, ευχαριστώ θερμά για το ενδιαφέρον σας για το βιβλίο μου και τα θετικά σας σχόλια. Όχι μόνο δεν το αδικήσατε, αλλά αναφερθήκατε με ακριβή και εύστοχο τρόπο στα στοιχεία και τις απόψεις που διατυπώνονται σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ για την παραπομπή στο βιβλίο του κ. Κορδώση, το οποίο δεν το είχα υπόψη μου. Θα ανατρέξω σίγουρα σε αυτό, ιδίως αν μου δοθεί στο μέλλον η δυνατότητα να ασχοληθώ ξανά με το ζήτημα της ομηρικής Ιθάκης, το οποίο είναι φυσικά τόσο πολυσυζητημένο όσο ίσως και το ινδοευρωπαϊκό πρόβλημα. Είναι ενδιαφέρον ότι ο συγγραφέας φαίνεται να «αποσυνθέτει» και αυτός την έννοια της ομηρικής Ιθάκης σε διάφορα συστατικά. Οπότε ίσως υπάρχουν σημεία σύγκλισης με τις δικές μου σκέψεις επί του θέματος. Σε κάθε περίπτωση, σας ευχαριστώ και πάλι για το ενδιαφέρον σας και τις αναφορές σας στο βιβλίο μου!

 1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Αρέσει σε %d bloggers: